O projektu

Koncept programa DIGITOP

Delitev na industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj:

Industrijske raziskave: Raziskave na TRL 3-4 z namenom razvoja metodologij in potrebnih gradnikov programske in materialne opreme za izvedbo ciljnega nabora funkcionalnosti programa.

 • RRp1: Metode umetne inteligence in strojnega učenja za robotiko in vodenje procesov
 • RRp2: Rekonfiguracija, modularnost in avtonomna prilagoditev za napredne robotske celice
 • RRp3: Napredna sodelujoča robotika za digitalni prehod
 • RRp4: Digitalne tehnologije in UI za vodenje procesov
 • RRp5: Digitalni dvojček za proizvodne sisteme

Eksperimentalni razvoj: 1) izdelava prototipov posameznih izdelkov v obliki samostojnih ali vgradljivih funkcionalnih izdelkov in 2) izvedbo več pilotnih demonstracijskih projektov na različnih skalah.

 • RRp6: Rekonfiguracija in prilagoditev za fleksibilno proizvodnjo z roboti
 • RRp7: Napredna sodelujoča robotika za digitalni prehod
 • RRp8: Digitalne tehnologije in UI za vodenje procesov
 • RRp9: Digitalni dvojček za proizvodne sisteme

 

Diagram

Pričakovani učinki

Prispevki k ciljem NOO:

 • Krepitev partnerstva med akademsko sfero in gospodarstvom za spodbujanje gospodarstva, kakovosti življenja in družbenega napredka.
 • Spodbujanje internacionalizacije in vključevanje v globalne vrednostne verige.
 • Povečanje zasebnih naložb v raziskave in razvoj, spodbujanje testiranja rešitev v realnih okoljih in komercializacija raziskav in razvoja za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti.
 • Povečanje učinkovitosti raziskovalnega in inovacijskega ekosistema ter krepitev kadrovskega potenciala raziskovalcev prek mednarodne mobilnosti.
 • Povečanje števila patentov in znanstvenih publikacij.
 • Ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, ki nastanejo s prenosom znanja in raziskovalnih rešitev v tržne produkte.

Prispevki k namenom S5:

 • Pospešiti razvoj konkurenčnih izdelkov in storitev.
 • Prispevati k pospešenemu digitalnemu (in zelenemu) prehodu s pospešenim uvajanjem HOM in KET.
 • Cilj št (v.): podpora industrijskemu, zelenemu in digitalnemu prehodu.
 • Cilj št (i.): spodbujanje podjetništva in inovativnosti ter digitalizacije.
 • Cilj št (iv.): prenos znanja in spodbujanje komercializacije tehnologij, testiranje tehnologij in inovacij v demonstracijskih okoljih.
 • Cilj št (vi.): Mednarodno sodelovanje na prednostnem področju S5 (vse ravni TRL, univerze, podjetja).