Projektni partnerji

Konzorcij sestavljajo akademski partnerji, sistemski integratorji in končni uporabniki na področju napredne robotike, avtomatizacije procesov in proizvodnje, digitalnih dvojčkov in umetne inteligence. Predstavljajo celotno vrednostno verigo za DIGITOP, začenši z raziskavami na nizkih TRL-jih, ki se nadaljujejo z več razvojnimi stopnjami, katerih cilj je dvig TRL-jev in končno približevanje trgu. Partnerji poznajo raziskovalni ekosistem na teh področjih in razpolagajo z znanjem ter raziskovalno opremo za doseganje ciljev projekta. Akademski partnerji in podjetja so v preteklosti že sodelovali v skupnih projektih, kar dokazuje njihovo kompatibilnost in sposobnost skupnega raziskovanja. Med drugim je večina partnerjev DIGITOP sodelovala v zelo uspešnem predhodnem programu pametne specializacije GOSTOP (gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti). Koordinator projekta (IJS) je vodil številne nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte ter ima močno interno podporo in infrastrukturo za koordinacijo projektov (projektna pisarna). Podjetja (sistemski integratorji, ponudniki rešitev za robotiko, vodenje procesov in digitalizacijo) imajo močno raziskovalno-razvojno komponento, kar je zagotovilo, da bodo razvite rešitve po tem projektu v inovativnih korakih dejansko prišle na trg.

Institut “Jožef Stefan”

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto

Rudolfovo

Kolektor Sisteh

Kolektor

Marovt proizvodno podjetje

Marovt

L-Tek elektronika

L-tek

Metronik

Metronik

Datalab Tehnologije

Datalab

Yaskawa Europe Robotics

Yasakawa