Digitalna transformacija

robotiziranih

tovarn prihodnosti

DIGITOP program je namenjen uvajanju naprednih digitalnih tehnologij, kot so robotika, umetna inteligenca (UI), informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), Industrija 4.0 in 5.0, v proizvodna podjetja za avtomatizacijo in optimizacijo proizvodnih procesov.

Program vključuje devet raziskovalno-razvojnih projektov (RRp), ki so na različnih stopnjah tehnološke pripravljenosti, in se osredotoča na tematiko digitalnega prehoda in strateške avtonomije.

Cilj programa je ohranjanje industrijske proizvodnje v Sloveniji in EU, pri čemer sodelujejo raziskovalne organizacije in industrijski partnerji, ki podpirajo raziskave z lastnimi viri.

DIGITOP program vključuje pet ključnih raziskovalno-razvojnih področij, vsi osredotočeni na napredne digitalne tehnologije za optimizacijo pametnih tovarn.

Prvo področje, ki je podporno vsem ostalim, raziskuje obetavne tehnologije v umetni inteligenci (UI) in razvoj naprednih orodij za avtomatizacijo proizvodnih procesov, hkrati pa preučuje sprejemanje novih tehnologij s strani delavcev.

Drugo področje se osredotoča na razvoj rekonfigurabilnih robotskih celic, ki omogočajo agilno proizvodnjo z lahkotnim prehodom med različnimi proizvodnimi procesi.

Tretje preučuje sodelujočo robotiko, ki omogoča delavcem in robotom, da skupaj opravljajo naloge, s čimer se izboljša proizvodna učinkovitost in varnost.

Četrto se ukvarja z uporabo digitalizacije in UI za napovedovanje porabe energije in zajemanje ter formalizacijo veščin operaterjev, s ciljem optimizacije pametnih tovarn in digitalizacije znanja delavcev.

Peto področje raziskuje uvajanje digitalnih dvojčkov v pametne tovarne, kar omogoča “off-line” testiranje novih tehnologij, s čimer se pospešuje in poceni uvajanje teh tehnologij v industrijsko proizvodnjo.