Uvodni sestanek

Jan 20, 2024 | Dogodek

Na Institutu Jožef Stefan se je 9. oktobra 2023 odvijal pripravljalni sestanek za program DIGITOP, ki je bil namenjen predstavitvi programa in razpravi o posameznih raziskovalno-razvojnih projektih. Sestanek je bil priložnost za udeležence, da se seznanijo z administrativnim vodenjem in finančnim poročanjem, kot tudi z vsebinskimi aspekti programov.

Dogodek se je začel s prihodom in pozdravom udeležencev v Kolarjevi predavalnici na Jamovi 39 v Ljubljani. Sledila je predstavitev programa, ki jo je vodil Aleš Ude, nato pa so Andrej Gams, Miha Deniša, Marko Munih, Gregor Dolanc in Janez Povh predstavili posamične raziskovalno-razvojne projekte. Poudarek na administrativnem vodenju in finančnem poročanju je dal Marja Mali, medtem ko je Robert Blatnik predstavil konzorcijsko pogodbo.

V nadaljevanju so bila odprta vprašanja in odgovori glede administrativnega vodenja in finančnega poročanja, kar je dalo priložnost za razjasnitev morebitnih dvomov. Po kratkem odmoru je Nataša Vertot Rakun predstavila promocijo programa, sledila pa je predstavitev izvedbe projekta, ključnih indikatorjev uspešnosti in vsebinskega poročanja, ki jo je ponovno vodil Aleš Ude.

Sestanek se je zaključil z vprašanji in diskusijo o vsebini projekta, kar je udeležencem omogočilo podrobno razpravo o ključnih temah in izzivih. Konec sestanka je bil ob 16:30, po intenzivnem in produktivnem popoldnevu, ki je zagotovil pomembne informacije in usmeritve za nadaljnje delo na programu DIGITOP.